• 0982608231

  • pichapass01@gmail.com

วิธีง่ายๆ ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผู้ประกอบการรายใหม่

หลากปัจจัยในหลายสถานการณ์บีบคั้นกดดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ไทย ต้องเผชิญกับโจทย์ใหญ่ เรื่อง “การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายใหม่” ปัญหาสุดคลาสสิคในนาทีนี้ เราได้มีโอกาสพบ “ดร.นกปฎิมา จีระแพทย์” อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผู้คร่ำหวอดในทุกมิติ ทั้งธุรกิจในภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ

 

ดร.นก-ปฎิมา” ได้ชี้ทางสว่าง ฝากมาถึงผู้ประกอบการ SMEs ว่า “อย่าเพิ่งท้อแท้หมดกำลังใจในการหาแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ไปเสียก่อน อยากให้คิดบวกเข้าไว้ ตั้งสติ คิดอย่างรอบคอบ แล้วเสาะแสวงหาความรู้จากผู้รู้ด้านต่างๆ เปิดกว้างทางความคิด และคิดอย่างมีกลยุทธ์ มองหาทางออกจากข้อแนะนำดีๆ จากผู้รู้และผู้ชำนาญการ และต้องเปิดใจกว้าง มองและคิดอย่างมีกลยุทธ์ เขียนแผนธุรกิจให้เป็น ธุรกิจ ก็จะอยู่รอดปลอดภัยอย่างยั่งยืน

“ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ที่ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผู้ประกอบการรายใหม่ ก็คือ “การเขียนแผนธุรกิจ” ซึ่งต้องขอย้ำว่าสิ่งนี้ถือว่าเป็น “หัวใจ” สำคัญมากๆ” แล้วจะอยู่รอดได้อย่างไรนั้น? ดร.นก บอกว่าเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการด้านการเงินของคุณให้อยู่รอดในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ แผนและกลยุทธ์ที่สำคัญก็คงหนีไม่พ้นเรื่อง “การประมาณการณ์ความต้องการในการใช้เงิน” พูดง่ายๆ ก็คือ การจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ทำเป็นรายเดือน เห็นความเคลื่อนไหวตลอดทั้งปี จัดทำทุกรายการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าเดินทาง และอื่นๆ จะทำให้ผู้ประกอบการSMEs ก้าวสู่เส้นทางธุรกิจอย่างถูกทาง

การเขียนแผนธุรกิจ คือบันไดขั้นแรกที่จะแสดงให้เห็นถึงโอกาสของธุรกิจ แผนธุรกิจจะทำให้ทราบถึงกลุ่มลูกค้าหรือตลาดเป้าหมาย ประมาณการผลกำไร การหมุนเวียนของกระแสเงินสด วางกรอบค่าใช้จ่าย เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าโสหุ้ย และภาษีที่ต้องจ่าย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสให้นักธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผู้ประกอบการรายใหม่ได้เป็นอย่างดี

แผนธุรกิจที่ดียังต้องมีการวางกลยุทธ์ทางการเงินที่ดีด้วย นั่นคือ “การจัดเตรียมแผนทางการเงิน” ผู้ประกอบการ SMEs ต้องวางแผนการใช้จ่ายควบคู่ไปกับแผนการออมเงิน หัวใจตรงนี้คือต้องถือเป็นข้อปฎิบัติอย่างเคร่งครัด พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องมีวินัยทางการเงินอย่างมาก ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ อีก เช่น การจัดทำงบประมาณ ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงตัวเลข ยอดขาย รายได้ และผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ ประมาณการต้นทุนธุรกิจ ซึ่งจะสามารถประมาณการได้จากยอดขายและผลกำไร ซึ่งต้องมีความแม่นยำ

การหาแหล่งเงินทุนผู้ประกอบการยุคใหม่ในยุคนี้ หากมีการจัดทำแผนธุรกิจที่ชัดเจน มีวินัยทางการเงิน และปฎิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากจะหาแหล่งเงินทุนมาเพิ่มพัฒนาธุรกิจได้แล้ว ผู้ประกอบการ SMEs ยังสามารถต่อรองเพื่อให้ได้เงินทุนมาต่อยอดหรือขยายธุรกิจได้ด้วยในวันข้างหน้า หรือสามารถต่อรองเพื่อให้ได้ระยะเวลาในการชำระหนี้ที่ยาวนานขึ้นด้วยเช่นกัน

นี่คือหลักการง่ายๆ ที่จะเป็นใบเบิกทางให้ผู้ประกอบการ SMEs ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผู้ประกอบการยุคใหม่ แต่หลักการง่ายๆ นี้มีอยู่สิ่งเดียวที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้ คือการสร้างวินัยทางการเงิน ถ้าทำได้ความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อมครับ


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/rrservice/domains/rrservicecash.com/public_html/wp-content/themes/bizipress/single.php on line 41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *