แหล่งเงินทุน คืออะไร แบบระยะสั้น ระยะยาวต่างกันอย่างไร ?

แหล่งเงินทุน เมื่อผ่านกระบวนการทางความคิดในการมองหาธุรกิจที่น่าสนใจทำแล้ว รวบรวมหุ้นส่วน วางแผนการในการประกอบธุรกิจทั้งในด้านกลยุทธ์ แผนการดำเนินการ งบประมาณที่ต้องใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะเปิดสวิทช์และเริ่มต้นธุรกิจได้ คือขั้นตอนของการจัดหา แหล่งเงินทุน ซึ่งประเภทของการหาแหล่งเงินทุนก็จะจัดแบ่งตามแบบต่าง ๆ เช่น แหล่งเงินทุนระยะสั้น แหล่งเงินทุนระยะยาว แหล่งเงินทุนภายนอก แหล่งเงินทุนภายใน แหล่งเงินทุน คืออะไร? แหล่งเงินทุน คือ แหล่งที่มาของเงินลงทุนเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ มีตั้งแต่ แหล่งเงินทุนที่จัดหามาได้เองเช่น เงินเดือน รายได้จากการจ้างงาน ในกรณีของบุคคลทั่วไป หรือกำไรสะสมจากการประกอบกิจการสำหรับธุรกิจ รวมถึงการกู้ยืมเงิน การรับเงินบริจาค เงินลงทุนจากการขายหุ้น และเงินสนับสนุนต่างๆ เป็นต้น ประเภทของแหล่งเงินทุน สำหรับ ประเภทของแหล่งเงินทุน สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ คือ 1. แบ่งตามระยะเวลา …

วิธีง่ายๆ ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผู้ประกอบการรายใหม่

หลากปัจจัยในหลายสถานการณ์บีบคั้นกดดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ไทย ต้องเผชิญกับโจทย์ใหญ่ เรื่อง “การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายใหม่” ปัญหาสุดคลาสสิคในนาทีนี้ เราได้มีโอกาสพบ “ดร.นก–ปฎิมา จีระแพทย์” อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผู้คร่ำหวอดในทุกมิติ ทั้งธุรกิจในภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ   “ดร.นก-ปฎิมา” ได้ชี้ทางสว่าง ฝากมาถึงผู้ประกอบการ SMEs ว่า “อย่าเพิ่งท้อแท้หมดกำลังใจในการหาแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ไปเสียก่อน อยากให้คิดบวกเข้าไว้ ตั้งสติ คิดอย่างรอบคอบ แล้วเสาะแสวงหาความรู้จากผู้รู้ด้านต่างๆ เปิดกว้างทางความคิด และคิดอย่างมีกลยุทธ์ มองหาทางออกจากข้อแนะนำดีๆ จากผู้รู้และผู้ชำนาญการ และต้องเปิดใจกว้าง มองและคิดอย่างมีกลยุทธ์ เขียนแผนธุรกิจให้เป็น ธุรกิจ ก็จะอยู่รอดปลอดภัยอย่างยั่งยืน” “ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ…

วิธีหาแหล่งเงินกู้เพื่อธุรกิจ SMEs ยิ่งรู้ยิ่งเพิ่มโอกาส

ต้องมีแผนธุรกิจที่ดี ละเอียด ชัดเจน และน่าสนใจ อย่างที่กล่าวในตอนต้นว่า ถ้าคุณเดินดุ่ยๆ เข้าไปหาแหล่งเงินกู้ โดยไม่มีหลักประกันหรือข้อมูลอะไรเลย ไม่มีใครยอมให้เงินคุณแน่ๆ คุณจำเป็นต้องจัดทำแผนธุรกิจที่จะนำเสนอภาพรวมธุรกิจของคุณอย่างละเอียดว่าจะทำอะไร เป้าหมายคืออะไร ผลกำไรเป็นอย่างไรและใช้เงินทุนเท่าไรไปนำเสนอต่อเจ้าของเงินครับ สิ่งสำคัญคือคุณต้องหาวิธีทำอย่างไรก็ได้ให้แผนธุรกิจคุณดูน่าสนใจที่สุดแต่ต้องตั้งอยู่บนฐานแห่งความเป็นไปได้และความจริงเสมอครับ ขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ การจะริเริ่มทำธุรกิจคุณจำเป็นต้องมีผู้มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ โดยเฉพาะบรรดา SMEs ยิ่งต้องมี เพราะความอยู่รอดของธุรกิจอาจเดิมพันด้วยเงินทุนทั้งหมดที่นำมาลง หากคุณไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใคร รัฐมีโครงการดีๆ ที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาหลายโครงการครับ เครดิตการเงินต้องดี ประวัติไม่ดีก็จอดแบบไม่ต้องแจว ถ้าคุณคิดจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง คุณควรจะมีเครดิตการเงินส่วนตัวที่สะอาด ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน เพราะหากเป็นเช่นนั้นคุณจะพบกับความยากลำบากหากต้องการขอสินเชื่อจากแหล่งเงินกู้ครับ งบประมาณสำหรับธุรกิจต้องชัดเจน นอกจากแผนธุรกิจ ประวัติทางการเงินที่แหล่งเงินกู้จะขอดูจากคุณ งบประมาณที่คุณต้องใช้คืออีกสิ่งที่แหล่งเงินกู้จะใช้พิจารณาอย่างละเอียด ให้กำหนดงบประมาณอย่างละเอียดและวางแผนการใช้เงินให้ชัดเจน โอกาสที่คุณจะได้เงินทุนมาดำเนินธุรกิจก็มีสูงครับ ถ้าเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วเราไปดูกันเลยครับว่ามีแหล่งเงินกู้และแหล่งเงินทุนไหนบ้าง…